ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม ด้วยความยินดีค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
13 ธ.ค.61 ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการ 13 ธ.ค. 61
12 ธ.ค.61 ตัวแทนบริษัทมอบสินไหมทดแทนกรณีนักเรียนเสียชีวิต 12 ธ.ค. 61
11 พ.ย.61 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนปฐมวัย 11 ธ.ค. 61
7 ธ.ค.61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนปฐม 07 ธ.ค. 61
รับสมัครครูผู้สอนปฐมวัย (ฉบับแก้ไขฉบับที่ 2) 29 พ.ย. 61
รับสมัครครูผู้สอนปฐมวัย (ฉบับแก้ไข) 23 พ.ย. 61
รับสมัครครูผู้สอนปฐมวัย 23 พ.ย. 61
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 06 พ.ย. 61
กำหนดการปิด-เปิด ภาคเรียน 16 ต.ค. 61
การใช้สถานที่ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม วันที่ 3-5 ตุลาคม 2561 26 ก.ย. 61
โหลดภาพกิจกรรม
15 ก.พ.62 เดินทางไกลและ เข้าฐาน ป.1 ป.2 และ ป.3 15 ก.พ. 62
15 ก.พ.62 พิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกล สายชั้้น ป.1-ป.3 15 ก.พ. 62
14 ก.พ.62 รอบกองไฟ ป.4-5/2561 15 ก.พ. 62
14 ก.พ.62 เดินทางไกล ลูกเสือและยุวกาชาด ป.5/2561 14 ก.พ. 62
14 ก.พ.62 เดินทางไกล ลูกเสือและยุวกาชาด ป.4/2561 14 ก.พ. 62
14 ก.พ.62 พิธีเปิดโครงการอยู่ค่ายพักแรม ป.4-5/2561 14 ก.พ. 62
8 ก.พ.62 ทุนหลักเมือง Idol 08 ก.พ. 62
24 ม.ค.62 พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561 24 ม.ค. 62
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอยากให้โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามดำเนินการพัฒนาสิ่งใดเป็นลำดับแรก
ด้านอาคารสถานที่
ด้านวิชาการ/นักเรียน
ด้านบุคลากร/ครู
ด้านการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด