โหลดภาพกิจกรรม
16 มิถุนายน 2564 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ตรวจเยี่ยมพบปะ
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 64
5 เมษายน 2564 ดร.ทองไส เทียบดอกไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการประกวดแข่งขันคัดลายมือสวยและดุริยางค์โรงเรียน
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 64
2 เมษายน 2564 พิธีมอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 64
31 มีนาคม 2564 กิจกรรมอำลาคุณครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สายชั้น ป.3
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 64
22 มีนาคม 2564 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และสายชั้น ป.4
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 64
12 มีนาคม 2564 พิธีการมอบเกียรติบัตร ห้องเรียนที่ดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายได้สูงสุด ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 64
10 มีนาคม 2564 ต้อนรับผู้อำนวยการ ดร.ทองไส เทียบดอกไม้
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 64
4 มีนาคม 2564 ชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม รุ่นปี 2523 มอบทุนการศึกษา The idol 23 ประจำป
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 64
4 มกราคม 2564ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ต
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 64
วันพ่อ 2563
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 63
25 พ.ย.63 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 63
14 สิงหาคม 2563 กล่าวคําปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 63
18 กันยายน 2563 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ได้จัดงานมุฑิตาจิต
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 63
12 ส.ค.63 วันแม่แห่งชาติ
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 63
21 ก.ค.63 ไหว้ครู
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 63
20 ก.ค.63 ไหว้ครู1
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 63
22 ก.ค.63 ไหว้ครู
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 63
23 ก.ค.63 ไหว้ครู
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 63
2 ก.ค.63 บรรยากาศเปิดเรียนวันที่สอง นักเรียนกลุ่มที่ 2 (เลขที่คู่) #newnormal
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 63
16 มิ.ย.63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.1
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63