โหลดภาพกิจกรรม
15 พ.ย.62 รับเกียรติบัตร (5)
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 62
14 พ.ย.62 มอบเกียรติบัตร (4)
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 62
13 พ.ย.62 มอบเกีบรติบัตร (3)
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 62
11 พ.ค.62 มอบเกียรติบัตร(1)
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 62
12 พ.ย.62 มอบเกียรติบัตร (2)
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 62
27 ก.ย.62 มุทิตาจิต “ถักทอสายใย ร้อยดวงใจผูกพัน” 2562
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 62
28 ก.ย.62 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (วันที่ 1) ร่วมให้กำลังใจลูกหลักเมือง
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 62
“ถักทอสานสายใย ร้อยดวงใจรักผูกพัน “ มุทิตาจิตแด่ ครู บุคลากรทรงคุณค่า 2562
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 62
แจ้งตารางสอบ กำหนดวันปิดภาคเรียนที่ 1 และวันเปิดภาคเรียนที่ 2
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 62
18 ก.ย.62 รับประเมินอาหารกลางวันจากเทศบาลเมืองมหาสารคาม
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 62
18 ก.ย.62 มอบเกียรติบัตรวาดภาพ อ.ย.น้อย
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 62
12 ก.ย.62 กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 62
11 ก.ย.62 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม สายชั้น ป.3
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 62
11 ก.ย.62 กิจกรรมอบรมคุณธรรม สายชั้นอนุบาลปีที่ 2
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 62
10 ก.ย.62 กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม สายชั้นอนุบาลปีที่ 3
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 62
16 ส.ค.62 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2562
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 62
9 ส.ค.62 วันแม่แห่งชาติ2562
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 62
28 ก.ค.2562 เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 62
25 ก.ค.62 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 62
24 ก.ค.62 โครงการสนามจราจร
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 62