โหลดภาพกิจกรรม
4 มกราคม 2564ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ต
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 64
วันพ่อ 2563
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 63
25 พ.ย.63 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 63
14 สิงหาคม 2563 กล่าวคําปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 63
18 กันยายน 2563 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ได้จัดงานมุฑิตาจิต
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 63
12 ส.ค.63 วันแม่แห่งชาติ
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 63
21 ก.ค.63 ไหว้ครู
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 63
20 ก.ค.63 ไหว้ครู1
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 63
22 ก.ค.63 ไหว้ครู
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 63
23 ก.ค.63 ไหว้ครู
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 63
2 ก.ค.63 บรรยากาศเปิดเรียนวันที่สอง นักเรียนกลุ่มที่ 2 (เลขที่คู่) #newnormal
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 63
16 มิ.ย.63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.1
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
17 มิ.ย.63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.2
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
18 มิ.ย.63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น อนุบาล 2-3
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
19 มิ.ย.63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.4
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
22 มิ.ย.63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.5
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
23 มิ.ย.63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
15 มิ.ย.63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนสายชั้น ป.3
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 63
28 พ.ค.63 รับการนิเทศ
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 63
27 ก.พ.63 กิจกรรมอำลา คุณครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชรอชีพครูสายชั้น ป.3
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 63