โหลดภาพกิจกรรม
11 ก.ค.62 นายบุญจันทร์ ยัพราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตร แก่ลูกเสือและผู้กำกับลูกเสือ
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 62
8 ก.ค.62 เริ่มต้นสัปดาห์ ด้วยการรับมอบของที่ระลึกจากคณะครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ คณะครูสายชั้น
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 62
8 ก.ค.62 คณะครูสายชั้นอนุบาล2 อนุบาล3 ป.1 ป.3 ป.5 และ ป.6 รับมอบของที่ระลึกจากคณะครูและบุคลากรทางการ
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 62
4 ก.ค.62 คณะนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 62
4 ก.ค. 62 งานอนามัยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 62
4 ก.ค. 62ประชุมคณะกรรมการงานคัดกรองและจัดทำข้อมูลนักเรียนปัจจัยพื้นฐานการศึกษา ตามโครงการจัดสรรเงินอ
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 62
9 มิ.ย.62 กิจกรรมชุมนุมลูกเสือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 62
4 มิ.ย.62 ประชุมผู้ปกครองสายชั้น ป.2
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 62
5 มิ.ย.62 ประชุมผู้ปกครองสายชั้นอนุบาล 3
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 62
30 พ.ค.62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน สายชั้น ป.3
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 62
23 พ.ค.62 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ป.1
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 62
23 พ.ค.62 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ป.2
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 62
22 พ.ค.62 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 62
22 พ.ค.62 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ป.3
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 62
11 เม.ย.62 สงกรานต์ร่วมใจ
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 62
28 มี.ค.62 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 EP:1
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 62
28 มี.ค.62 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 EP:2
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 62
15 มี.ค.62 ยุวจราจรรับมอบเกียรติบัตร การดำเนินงานจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 62
15 มี.ค.62 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 62
15 มี.ค.62 นักเรียนรับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม (กลุ่มเพื่อนหลักเมือง)
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 62