โหลดภาพกิจกรรม
18 ก.ย.62 รับประเมินอาหารกลางวันจากเทศบาลเมืองมหาสารคาม
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 62
18 ก.ย.62 มอบเกียรติบัตรวาดภาพ อ.ย.น้อย
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 62
12 ก.ย.62 กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 62
11 ก.ย.62 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม สายชั้น ป.3
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 62
11 ก.ย.62 กิจกรรมอบรมคุณธรรม สายชั้นอนุบาลปีที่ 2
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 62
10 ก.ย.62 กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม สายชั้นอนุบาลปีที่ 3
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 62
16 ส.ค.62 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2562
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 62
9 ส.ค.62 วันแม่แห่งชาติ2562
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 62
28 ก.ค.2562 เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 62
25 ก.ค.62 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 62
24 ก.ค.62 โครงการสนามจราจร
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 62
11 ก.ค.62 นายบุญจันทร์ ยัพราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตร แก่ลูกเสือและผู้กำกับลูกเสือ
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 62
8 ก.ค.62 คณะครูสายชั้นอนุบาล2 อนุบาล3 ป.1 ป.3 ป.5 และ ป.6 รับมอบของที่ระลึกจากคณะครูและบุคลากรทางการ
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 62
8 ก.ค.62 เริ่มต้นสัปดาห์ ด้วยการรับมอบของที่ระลึกจากคณะครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ คณะครูสายชั้น
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 62
4 ก.ค.62 คณะนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 62
4 ก.ค. 62 งานอนามัยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 62
4 ก.ค. 62ประชุมคณะกรรมการงานคัดกรองและจัดทำข้อมูลนักเรียนปัจจัยพื้นฐานการศึกษา ตามโครงการจัดสรรเงินอ
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 62
9 มิ.ย.62 กิจกรรมชุมนุมลูกเสือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 62
4 มิ.ย.62 ประชุมผู้ปกครองสายชั้น ป.2
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 62
5 มิ.ย.62 ประชุมผู้ปกครองสายชั้นอนุบาล 3
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 62