โหลดภาพกิจกรรม
25 พ.ย.2564 มอบทุนนักเรียนประสบปัญหาอุทกภัย
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 64
19 พฤศจิกายน 2564 เสวนาวิชาการและการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา "ความท้าทายในการจัดการศึกษาในยุคความปกติถัดไป (Next Normal)”
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 64
การเสวนาวิชาการและการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา "ความท้าทายในการจัดการศึกษาในยุคความปกติถัดไป (Next Normal)”
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 64
การเสวนาวิชาการและการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา "ความท้าทายในการจัดการศึกษาในยุคความปกติถัดไป (Next Normal)”
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 64
การเสวนาวิชาการและการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา "ความท้าทายในการจัดการศึกษาในยุคความปกติถัดไป (Next Normal)”
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 64
16 พฤศจิกายน 2564 รับการตรวจเยี่ยมการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 64
5 พฤศจิกายน 2564 การอบรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขต AMSS++
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 64
5 พฤศจิกายน 2564 การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการประกอบอาหาร
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 64
6 กันยายน 2564 ✅โหลดภาพการแจกเงินเยียวยา 2000 บาท
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 64
16 มิถุนายน 2564 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ตรวจเยี่ยมพบปะ
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 64
5 เมษายน 2564 ดร.ทองไส เทียบดอกไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการประกวดแข่งขันคัดลายมือสวยและดุริยางค์โรงเรียน
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 64
2 เมษายน 2564 พิธีมอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 64
31 มีนาคม 2564 กิจกรรมอำลาคุณครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สายชั้น ป.3
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 64
22 มีนาคม 2564 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และสายชั้น ป.4
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 64
12 มีนาคม 2564 พิธีการมอบเกียรติบัตร ห้องเรียนที่ดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายได้สูงสุด ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 64
10 มีนาคม 2564 ต้อนรับผู้อำนวยการ ดร.ทองไส เทียบดอกไม้
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 64
4 มีนาคม 2564 ชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม รุ่นปี 2523 มอบทุนการศึกษา The idol 23 ประจำป
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 64
4 มกราคม 2564ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ต
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 64
วันพ่อ 2563
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 63
25 พ.ย.63 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 63