สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายกำชัย สารมาคม
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางเตือนใจ แสงไกร
ครู คศ.4

นางเยาวพา กิ่งแก้ว
ครู คศ.3

นางสุภาพร จันทฤทธิ์
ครู คศ.3

นายทองใบ ฝนดี
ครู คศ.3

นางสาวมารยาท คำศิริรักษ์
ครู คศ.3

นางพรพัฒนา สวาทพงษ์
ครู คศ.3

นางพัชรัมพร ทวยนันท์
ครู คศ.3

นางพรศรี อุทัยเรือง
ครู คศ.3

นายคณาธิษณ์ บุญตรา
ครู คศ.3

นายอมรพรรณ จรนามล
ครู คศ.3

นางสาวรุ่งราตรี อาจเจริญ
ครู คศ.3

นางจันทร์เพ็ญ ยศดา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายณัฐวุฒิ วาโยพัด
ครูอัตราจ้าง