สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายวระพง ศรีสารคาม
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสุภาพร จันทฤทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวมารยาท คำศิริรักษ์
ครู คศ.3

นายทองใบ ฝนดี
ครู คศ.3

นางพัชรัมพร ทวยนันท์
ครู คศ.3

นางพรพัฒนา สวาทพงษ์
ครู คศ.3

นายกำชัย สารมาคม
ครู คศ.3

นางเยาวพา กิ่งแก้ว
ครู คศ.3

นางพรศรี อุทัยเรือง
ครู คศ.3

นายคณาธิษณ์ บุญตรา
ครู คศ.3

นายอมรพรรณ จรนามล
ครู คศ.3

นางสาวรุ่งราตรี อาจเจริญ
ครู คศ.3