สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายกำชัย สารมาคม
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางเตือนใจ แสงไกร
ครู คศ.4

นางสุภาพร จันทฤทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวมารยาท คำศิริรักษ์
ครู คศ.3

นางพรพัฒนา สวาทพงษ์
ครู คศ.3

นางพัชรัมพร ทวยนันท์
ครู คศ.3

นางพรศรี อุทัยเรือง
ครู คศ.3

นายคณาธิษณ์ บุญตรา
ครู คศ.3

นายอมรพรรณ จรนามล
ครู คศ.3

นางสาวรุ่งราตรี อาจเจริญ
ครู คศ.3

นางจันทร์เพ็ญ ยศดา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4