อนุบาล 3

นางประภา หลาบคำ
ครู คศ.3
หัวหน้าอนุบาล 3

นางพิกุล ศรีสารคาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/7

นายอนุกูล เนื่องมหา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/9