อนุบาล 3

นางประภา หลาบคำ
ครู คศ.3
หัวหน้าอนุบาล 3

นางพิกุล ศรีสารคาม
ครู คศ.3

นายณัฏฐชัย เนื่องมหา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/7

นางสุณิสา เลิศสุบินรักษ์
ครู คศ.3

นางธนาภรณ์ รัตนบุรมย์
ครู คศ.3

นางกมลรัตน์ อ้วนมะโฮง
ครู คศ.3

นางสาวอารียา โทบุตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวปนัดดา มาลุน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนันท์ชญาท์ แสนทะวง
ครูอัตราจ้าง