อนุบาล 3

นางประภา หลาบคำ
ครู คศ.3
หัวหน้าอนุบาล 3

นางพิกุล ศรีสารคาม
ครู คศ.3

นายณัฏฐชัย เนื่องมหา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/7

นางธนาภรณ์ รัตนบุรมย์
ครู คศ.3

นางสาวอารียา โทบุตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันท์ชญาท์ แสนทะวง
ครูอัตราจ้าง