ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการปิด-เปิด ภาคเรียน (อ่าน 8) 16 ต.ค. 61
การใช้สถานที่ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม วันที่ 3-5 ตุลาคม 2561 (อ่าน 46) 26 ก.ย. 61
ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 40) 26 ก.ย. 61
เผยแพร่บทคัดย่อผลงานทางวิชาการ นางดวงมณี หงส์โยธี (อ่าน 116) 15 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการประชุมผู้ปกครองแต่ละสายชั้น (อ่าน 123) 09 มิ.ย. 61
เผยแพร่บทคัดย่อผลงานทางวิชาการ นางจิรพรรณ นาคแย้ม (อ่าน 207) 04 มิ.ย. 61
เผยแพร่บทคัดย่อผลงานทางวิชาการ นางจิรพรรณ นาคแย้ม (อ่าน 195) 04 มิ.ย. 61
ขยายเวลารับสมัครมัครบุคคลชาวต่างประเทศ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 120) 30 พ.ค. 61
22 พ.ค.61 ประกาศ รับสมัครบุคคลชาวต่างประเทศ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 129) 22 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 147) 14 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 182) 14 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนชั้น อนุบาล 3 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 164) 13 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 184) 09 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 144) 08 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 139) 08 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 162) 08 พ.ค. 61
ขอเชิญร่วมงานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (อ่าน 234) 05 มี.ค. 61
16 ก.พ.61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (อ่าน 234) 16 ก.พ. 61
14 ก.พ.61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 256) 14 ก.พ. 61
1 ก.พ.61 ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (อ่าน 313) 01 ก.พ. 61
คนเก่งของเรา (อ่าน 347) 24 พ.ย. 60
7 ส.ค.60 เผยแพร่บทคัดย่อผลงานทางวิชาการ นางวิจิตราภรณ์ เพ็ชรกอง (อ่าน 294) 07 ส.ค. 60
26 มิ.ย.60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ICT (อ่าน 496) 26 มิ.ย. 60
15 มิ.ย.60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ICT (อ่าน 466) 15 มิ.ย. 60
5 มิ.ย.60 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ICT (อ่าน 708) 05 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนปฐมวัย (อ่าน 400) 09 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 325) 09 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 297) 09 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 298) 06 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 318) 06 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนปฐมวัย (อ่าน 354) 06 พ.ค. 60
ผลการคัดเลือกการประมูลสิทธิเช่าพื้นที่บริหารจัดการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 321) 05 พ.ค. 60
ผลการประมูลร้านขายน้ำดื่ม-เครื่องดื่มในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560-2561 (อ่าน 750) 05 พ.ค. 60
ผลการประมูลร้านจำหน่ายสินค้าในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560-2561 (อ่าน 286) 05 พ.ค. 60
ประกาศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 274) 29 เม.ย. 60
ประกาศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารถโรง (อ่าน 319) 29 เม.ย. 60
ประกาศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฐมวัย (อ่าน 414) 29 เม.ย. 60
ประกาศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามเรื่อง ประมูลร้านขายน้ำดื่ม-เครื่องดื่มในโรงเรียน (อ่าน 464) 28 เม.ย. 60
ประกาศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามเรื่อง ประมูลร้านจำหน่ายสินค้าในโรงเรียน (อ่าน 293) 28 เม.ย. 60
ประกาศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เรื่อง ประมูลสิทธิ์เช่าพื้นที่บริหารจัดการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรง (อ่าน 343) 28 เม.ย. 60