ข่าวประชาสัมพันธ์
▶️▶️ประกาศ >>รายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 64
▶️▶️ประกาศ >>รายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเรียน ช้ันอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 64
▶️▶️ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกลุ่มบริหารงานวิชาการ ช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน 2564
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 64
ประกาศเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 64
>>ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 64
▶️▶️ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 64
11 กุมภาพันธ์ 2564 ▶️▶️ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลในส
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 64
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ต่อคุณภาพการสอนของครูต่างชาติที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรีย
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 64
▶️▶️ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 64
>>ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 64
>>ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 64
▶️▶️ ประชาสัมพันธ์ ประกาศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพ
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 64
▶️▶️ ประชาสัมพันธ์ ประกาศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ประกาศหยุดเรียนชั่วคราว 4-8 มกราคม 2564
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 64
29 ธ.ค.63 ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทันสนับสนุนการศึกษา ชื่อทุน
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ จาก ผู้บริหารถึงผู้ปกครองนักเรียน
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 63
24 ธ.ค.63 ▶️▶️ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุ
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 63
17 ธ.ค.63 ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุน “The idol of LM23”
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 63
29 พ.ย.63 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลชาวต่างประเทศเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อชาวต่างประเทศผู้มีสิทธิ์สอบ
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 63