ข่าวประชาสัมพันธ์
การแต่งกาย
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 64
31 ตุลาคม 2564 ประกาศเปิดเรียน
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 64
18 ตุลาคม 2564 ประเมินรองผู้อำนวยการ
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 64
วีดิโอ ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 64
15 กันยายน 2564 ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 64
30 กรกฎาคม 2564 ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง ( ครูต่างชาติ )
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 64
9 กรกฎาคม 2564 ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามเรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลชาวต่างประเทศเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ครูชาวต่างชาติ)
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 64
7 กรกฎาคม 2564 ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูชาวต่างชาติ)
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 64
28 มิถุนายน 2564 ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 64
21 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 64
18 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนดนตรี และพนักงานทำความสะอาดห้องสุขา
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 64
16 มิถุนายน 2564 ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ)
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 64
16 มิถุนายน 2564 ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดฯ
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 64
15 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยง
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 64
11 มิถุนายน 2564 ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 64
10 มิถุนายน 2564 ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เรื่อง การเปิดเรียน
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 64
27 พ.ค.64 ประกาศ มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 64
28 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้น ป.4 / 2564
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 64
28 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 / 2564
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 64
28 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้น ป.3/2564
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 64