สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางพรรณทิพย์ ม่วงดี
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางไพทูล มงคลมะไฟ
ครู คศ.3

นางจิรวัลย์ พลศรี
ครู คศ.3

นางวันเพ็ญ ใหม่คามิ
ครู คศ.3

นางจันทร์เพ็ญ พรรณะ
ครู คศ.3

นางสุวรรณา ลาดสีทา
ครู คศ.3

นางนัยนา เลิศล้ำ
ครู คศ.3

นางปุณรดา สิงหโยทะกา
ครู คศ.3

นางกันจณา ปวงปะชัน
ครู คศ.2

นายอรรถกร วรรณเวช
ครูผู้ช่วย

นายสุทธิศักดิ์ คัดนาหงษ์
ครูอัตราจ้าง