สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางพรรณทิพย์ ม่วงดี
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0807466949

นางไพทูล มงคลมะไฟ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0833284592

นางจันทร์เพ็ญ พรรณะ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0823113902

นางปุณรดา สิงหโยทะกา
ครู คศ.3

นางนัยนา เลิศล้ำ
ครู คศ.3

นายอรรถกร วรรณเวช
ครูผู้ช่วย

นางบุดสา บุดสิม
ครู คศ.1

นางปาริชาติ นุริศักดิ์
ครู คศ.3