อนุบาล 2

นางประทวนวิวัน ขันโพธิ์
ครู คศ.3

นางสาวพัชรวรินทร์ แก้วกียูร
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางกมลรัตน์ อ้วนมะโฮง
ครู คศ.3

นางสุณิสา เลิศสุบินรักษ์
ครู คศ.3

นายสุทธิวัตร เศรฐสิงห์
ครูอัตราจ้าง