อนุบาล 2

นางประทวนวิวัน ขันโพธิ์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0945302192

นางสาวพัชรวรินทร์ แก้วกียูร
ครู
เบอร์โทร : 083-1489518

นางกมลรัตน์ อ้วนมะโฮง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0834054355