อนุบาล 2

นางประทวนวิวัน ขันโพธิ์
ครู คศ.3

นางวนิดา วัฒนบุตร
ครู คศ.3

นางสาวพัชรวรินทร์ แก้วกียูร
ครูผู้ช่วย

นายสุทธิวัตร เศรฐสิงห์
ครูอัตราจ้าง