อนุบาล 2

นางประทวนวิวัน ขันโพธิ์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0945302192

นางสาวพัชรวรินทร์ แก้วกียูร
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3
เบอร์โทร : 083-1489518
อีเมล์ : Parnok@outlook.co.th

นางกมลรัตน์ อ้วนมะโฮง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0834054355

นางสุณิสา เลิศสุบินรักษ์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0899481845