ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 มี.ค. 59 ทดสอบ NT ชั้น ป.3
ทดสอบ NT ชั้น ป.3
ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม สพฐ.
16 มี.ค. 59 เปิดบ้านวิชาการหลักเมืองมหาสารคามก้าวไกลสู่อาเซียน
gxbf
ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม ฝ่ายวิชาการ ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม
17 มี.ค. 59 ถึง 18 มี.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
21 มี.ค. 59 ถึง 24 มี.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5