ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 มี.ค. 59 ถึง 24 มี.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5
17 มี.ค. 59 ถึง 18 มี.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
16 มี.ค. 59 เปิดบ้านวิชาการหลักเมืองมหาสารคามก้าวไกลสู่อาเซียน
gxbf
ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม ฝ่ายวิชาการ ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม
09 มี.ค. 59 ทดสอบ NT ชั้น ป.3
ทดสอบ NT ชั้น ป.3
ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม สพฐ.