ข่าวประชาสัมพันธ์
23 เม.ย.62 ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เรื่อง การประมูลเช่าสถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน (โรงอา
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 62
22 เม.ย.62 ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เรื่อง การประมูลเช่าสถานที่ร้านจำหน่ายสินค้าในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 62
22 เม.ย.62 ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เรื่อง ประมูลเช่าสถานที่ร้านจำหน่ายน้ำดื่ม-เครื่องดื่มใน
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 62
13 ธ.ค.61 ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการ
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 61
12 ธ.ค.61 ตัวแทนบริษัทมอบสินไหมทดแทนกรณีนักเรียนเสียชีวิต
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 61
11 พ.ย.61 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนปฐมวัย
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 61
7 ธ.ค.61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนปฐม
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 61
รับสมัครครูผู้สอนปฐมวัย (ฉบับแก้ไขฉบับที่ 2)
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 61
รับสมัครครูผู้สอนปฐมวัย
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 61
รับสมัครครูผู้สอนปฐมวัย (ฉบับแก้ไข)
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 61
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 61
กำหนดการปิด-เปิด ภาคเรียน
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 61
ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 61
การใช้สถานที่ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม วันที่ 3-5 ตุลาคม 2561
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 61
เผยแพร่บทคัดย่อผลงานทางวิชาการ นางดวงมณี หงส์โยธี
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการประชุมผู้ปกครองแต่ละสายชั้น
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 61
เผยแพร่บทคัดย่อผลงานทางวิชาการ นางจิรพรรณ นาคแย้ม
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 61
เผยแพร่บทคัดย่อผลงานทางวิชาการ นางจิรพรรณ นาคแย้ม
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 61
ขยายเวลารับสมัครมัครบุคคลชาวต่างประเทศ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 61
22 พ.ค.61 ประกาศ รับสมัครบุคคลชาวต่างประเทศ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 61