รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
42 ถ.นครสวรรค์   ตำบลตลาด  อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทรศัพท์ 043711512 เบอร์แฟกส์ 043721024
Email : 1044410013@pracharath.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :