ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ 2 เหรียญทองร ปี พ.ศ.2558
ชื่ออาจารย์ : นางเยาวพา กิ่งแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2559,14:28  อ่าน 353 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ 2 เหรียญทองระดับชาติ ปี พ.ศ.2553
ชื่ออาจารย์ : นางเยาวพา กิ่งแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2559,14:27  อ่าน 362 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี พ.ศ.2556
ชื่ออาจารย์ : นางพรศรี อุทัยเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2559,14:21  อ่าน 305 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่เกียรติคุณ เป็นผู้มีผลงานการปฏิบัติการสอนดีเด่น สาขา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นางไพวัลย์ อุทาทิพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2559,13:40  อ่าน 373 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี พ.ศ.2555
ชื่ออาจารย์ : นางชลดา อุบลเลิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2559,12:11  อ่าน 384 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี พ.ศ.2557
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งทิพย์ จักษุมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2559,12:07  อ่าน 352 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี พ.ศ.2555
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐยา ศรีวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2559,12:01  อ่าน 328 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูแสนดี ปี 2525
ชื่ออาจารย์ : นางเอมอร ศรีสารคาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2559,11:23  อ่าน 333 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.1-6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นางจิรพรรณ นาคแย้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2559,19:51  อ่าน 341 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี พ.ศ.2555
ชื่ออาจารย์ : นางจิรพรรณ นาคแย้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2559,19:49  อ่าน 318 ครั้ง
รายละเอียด..