ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอน ดนตรีไทยงานศิลปหัตถกรรม69
ชื่ออาจารย์ : นายบุญมาก ปะตังถาโต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2562,08:03  อ่าน 150 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2562 ครูดีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางจิรพรรณ นาคแย้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2562,15:37  อ่าน 253 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2561 ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2561 คุรุสภาจังหวัดมหาสารคาม
ชื่ออาจารย์ : นางจิรพรรณ นาคแย้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2562,15:36  อ่าน 239 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2559 บทความวิจัยเผยแพร่ วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่่านและความสามารถในการนำความรู้ไปใช้เสริมด้วยการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสือสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางจิรพรรณ นาคแย้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2562,15:31  อ่าน 458 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี พ.ศ.2556
ชื่ออาจารย์ : นางพรศรี อุทัยเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2559,14:21  อ่าน 460 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่เกียรติคุณ เป็นผู้มีผลงานการปฏิบัติการสอนดีเด่น สาขา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นางไพวัลย์ อุทาทิพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2559,13:40  อ่าน 585 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี พ.ศ.2557
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งทิพย์ จักษุมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2559,12:07  อ่าน 489 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี พ.ศ.2555
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐยา ศรีวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2559,12:01  อ่าน 472 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูแสนดี ปี 2525
ชื่ออาจารย์ : นางเอมอร ศรีสารคาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2559,11:23  อ่าน 469 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.1-6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นางจิรพรรณ นาคแย้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2559,19:51  อ่าน 469 ครั้ง
รายละเอียด..