ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ สพป.มหาสารคาม เขต1 ที่จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อก่อสร้าง ส้วมสำหรับนักเรียนชาย 6 ที่นั่ง/49 งบประมาณ 640,500 บาทและส้วมสำหรับนักเรียนหญิง 6 ที่นั่ง/49 วงเงินงบประมาณ 506,200 บาท ซึ่งทางโรงเรียนจะได้เริ่มทำการก่อสร้างต่อไปในเวลาอันใกล้นี้
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2561,06:01   อ่าน 146 ครั้ง