ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่บทคัดย่อผลงานทางวิชาการ นางจิรพรรณ นาคแย้ม
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและความสามารถในการคิดวิเคราห์ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารแบบผสมผสานแบบ KWL-Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 345 ครั้ง