ภาพกิจกรรม
ผีตาโขนเกมส์
21-22 ธ.ค.61 นายบุญจันทร์ ยัพราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.ร่วมศึกษาดูงาน การดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมนำสู่การพัฒนา  โรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน และร่วมกิจกรรม PLC ชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ การทำงานเป็นทีมของบุคลากรในโรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน (ปทุมมาสงเคราะห์) อ.เชียงคาน จ.เลย
2.ร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนเครือข่ายประจำจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 “ผีตาโขนเกมส์ “ ณ จ.เลย
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2561,11:28   อ่าน 724 ครั้ง