ภาพกิจกรรม
4 ธ.ค.61 รอรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมาชกุมารี
๔ ธ.ค.๖๑ นายบุญจันทร์ ยัพราษฎร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้รอรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จมาทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๓ พรรษา  ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนผดุงนารี อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2561,17:06   อ่าน 353 ครั้ง