รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต. ปฐมพงศ์ วงศ์พิมพ์ (บอมส์บ้า)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น :
อีเมล์ : Bomelec_204@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : จันทร์เกษมอินเตอร์เนทชั่นแนล จำกัด
ตำแหน่ง : ช่าง
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 90 ซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 ก.ค. 2560,14:11 น.   หมายเลขไอพี : 1.47.164.4


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล