โหลดภาพกิจกรรม
5 เมษายน 2566 พิธียกเสาเอกเสาโท อาคารเรียนหลังใหม่ แบบ 212ล/57ก (อ่าน 10) 05 เม.ย. 66
17 มีนาคม 2565 ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2565 ep:2 (อ่าน 13) 17 มี.ค. 66
17 มีนาคม 2565 ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2565 (อ่าน 13) 17 มี.ค. 66
ทัศนศึกษา 2565 (อ่าน 17) 04 มี.ค. 66
27 ตุลาคม 2565 รวมภาพเหลียวหลังแลหน้า (อ่าน 236) 27 ต.ค. 65
ต้อนรับผู้อำนวยการ ดร.สันติ หัดที (อ่าน 47) 07 ต.ค. 65
30 กันยายน 2565 นักเรียนร่วมอำลาครูผู้เกษียณอายุราชการ (อ่าน 41) 30 ก.ย. 65
29 กันยายน 2565 ประชุมการใช้จ่ายงบประมาณ 100 ปี (อ่าน 47) 29 ก.ย. 65
24 กันยายน 2565 งานเกษียณอายุราชการ65 (อ่าน 54) 25 ก.ย. 65
31 กรกฎาคม 2565 งาน 100 ปี ep:1 (อ่าน 48) 31 ก.ค. 65
31 กรกฎาคม 2565 งาน 100 ปี ep:2 (อ่าน 43) 31 ก.ค. 65
1 กรกฎาคม 2565 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม65 (อ่าน 56) 01 ก.ค. 65
24 มิถุนายน 2565 วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 48) 24 มิ.ย. 65
12 พฤษภาคม 2565 ประชุมครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ครั้งที่ 1/2565 (อ่าน 57) 12 พ.ค. 65
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ประชุมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน(ระยะที่ 2) (อ่าน 95) 11 พ.ค. 65
พิธีมอบหลักฐานการศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 (อ่าน 125) 24 มี.ค. 65
14 มีนาคม 2565 สอบ NT (อ่าน 755) 14 มี.ค. 65
24 ธันวาคม 2564 กิจกรรมวันครอสมาสต์ (อ่าน 198) 24 ธ.ค. 64
25 พ.ย.2564 มอบทุนนักเรียนประสบปัญหาอุทกภัย (อ่าน 89) 25 พ.ย. 64
19 พฤศจิกายน 2564 เสวนาวิชาการและการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 51) 19 พ.ย. 64
การเสวนาวิชาการและการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 58) 19 พ.ย. 64
16 พฤศจิกายน 2564 รับการตรวจเยี่ยมการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (อ่าน 51) 16 พ.ย. 64
5 พฤศจิกายน 2564 การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการประกอบอาหาร (อ่าน 64) 05 พ.ย. 64
5 พฤศจิกายน 2564 การอบรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขต AMSS++ (อ่าน 62) 05 พ.ย. 64
6 กันยายน 2564 ✅โหลดภาพการแจกเงินเยียวยา 2000 บาท (อ่าน 44) 06 ก.ย. 64
16 มิถุนายน 2564 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ตรวจเยี่ยมพบปะ (อ่าน 80) 16 มิ.ย. 64
5 เมษายน 2564 ดร.ทองไส เทียบดอกไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการประกวดแข่งขันคัดลายมือสวยและดุริยางค์โรงเรียน (อ่าน 51) 05 เม.ย. 64
2 เมษายน 2564 พิธีมอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 54) 02 เม.ย. 64
31 มีนาคม 2564 กิจกรรมอำลาคุณครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สายชั้น ป.3 (อ่าน 87) 31 มี.ค. 64
22 มีนาคม 2564 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และสายชั้น ป.4 (อ่าน 94) 22 มี.ค. 64
12 มีนาคม 2564 พิธีการมอบเกียรติบัตร ห้องเรียนที่ดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายได้สูงสุด ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 56) 12 มี.ค. 64
10 มีนาคม 2564 ต้อนรับผู้อำนวยการ ดร.ทองไส เทียบดอกไม้ (อ่าน 308) 10 มี.ค. 64
4 มีนาคม 2564 ชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม รุ่นปี 2523 มอบทุนการศึกษา The idol 23 ประจำป (อ่าน 69) 04 มี.ค. 64
4 มกราคม 2564ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ต (อ่าน 53) 04 ม.ค. 64
วันพ่อ 2563 (อ่าน 106) 05 ธ.ค. 63
25 พ.ย.63 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 (อ่าน 154) 25 พ.ย. 63
14 สิงหาคม 2563 กล่าวคําปฏิญญาโรงเรียนสุจริต (อ่าน 100) 19 ก.ย. 63
18 กันยายน 2563 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ได้จัดงานมุฑิตาจิต (อ่าน 92) 19 ก.ย. 63
12 ส.ค.63 วันแม่แห่งชาติ (อ่าน 95) 12 ส.ค. 63
21 ก.ค.63 ไหว้ครู (อ่าน 59) 24 ก.ค. 63
20 ก.ค.63 ไหว้ครู1 (อ่าน 61) 24 ก.ค. 63
22 ก.ค.63 ไหว้ครู (อ่าน 55) 24 ก.ค. 63
23 ก.ค.63 ไหว้ครู (อ่าน 59) 24 ก.ค. 63
2 ก.ค.63 บรรยากาศเปิดเรียนวันที่สอง นักเรียนกลุ่มที่ 2 (เลขที่คู่) #newnormal (อ่าน 86) 02 ก.ค. 63
16 มิ.ย.63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.1 (อ่าน 43) 24 มิ.ย. 63
17 มิ.ย.63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.2 (อ่าน 51) 24 มิ.ย. 63
18 มิ.ย.63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น อนุบาล 2-3 (อ่าน 112) 24 มิ.ย. 63
19 มิ.ย.63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.4 (อ่าน 74) 24 มิ.ย. 63
22 มิ.ย.63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.5 (อ่าน 69) 24 มิ.ย. 63
23 มิ.ย.63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6 (อ่าน 60) 24 มิ.ย. 63